Hur vi arbetar

HOS OSS ÄR ETT JOBB INTE BARA ETT JOBB

Det handlar inte om vad vi gör. Utan om hur vi gör det. På Pragati lever och arbetar vi efter våra sex heliga principer. De hjälper oss att nå våra och våra kunders gemensamma mål. Här kan du läsa om hur vi tillämpar våra sex heliga principer. Eller med andra ord, hur vi ser på vårt jobb och vårt förhållande till våra kunder. Pragatis affärsidé handlar bara om en sak. Våra kunders lönsamhet.

1. Allt arbete på Pragati har våra kunders utveckling och lönsamhet i fokus.

Läs mer...
Det här är vår första och viktigaste princip. Den innebär att vi är aktivt tänkande och reflekterande i vårt arbete. Vi utmanar det etablerade och lämnar våra komfortzoner. Vi är proaktiva och sätter fingret på nödvändiga förändringar. Vi kommer med förslag på hur kundens verksamhet kan utvecklas. Vi jobbar aldrig mekaniskt utan sätter alltid siffor och data i sitt sammanhang. Aldrig glömmer vi att det är kundens utveckling och lönsamhet som är vårt gemensamma mål. I såväl stort som smått.

2. På Pragati ställer vi krav på oss själva. Och våra kunder. Helt enkelt för att vi bryr oss om.

Läs mer...
Vi ställer höga krav på oss själva. Vi skall ha rätt kunskap och rätt attityd. Vi är ambitiösa och engagerade i kundens utveckling och lönsamhet. Vi jobbar med kunder som är ambitiösa och som vill utvecklas och som ställer höga krav på oss. Det är tillsammans med kunder som vill framåt som vi bäst kommer till vår rätt. För oss är det inte tillräckligt att leverera siffror och rapporter i rätt tid. Skillnaden mellan Pragati och andra är att vi visar vägen mot utveckling och lönsamhet. För att nå våra gemensamma mål ställer vi också krav på våra kunder. Att ställa krav i ett förhållande är grunden för båda parters utveckling.

3. Vi tänker först – arbetar sedan. Aldrig tvärtom. På så sätt kan vi leverera effektivt.

Läs mer...
Att börja jobba direkt utan att tänka efter först är en dödssynd hos oss. Vi har lärt oss att det är klokt att investera i början av ett projekt för att sedan göra stora besparingar längre fram. Sällan kan man lösa ett problem genom att arbeta vidare i gamla hjulspår. Mer av samma mynt ger ofta samma eller rentav sämre resultat. Vi utgår ifrån ett utifrån-in perspektiv. Det innebär att vi sätter oss in i kundens marknadsförutsättningar. Utifrån det jobbar vi oss inåt och söker svaren på de viktiga frågorna. Vad förklarar lönsamheten? Vilket beslutsunderlag behöver företagets beslutsfattare för att styra mot ökad lönsamhet? Vilka förändringsbehov finns? När väl grundstrukturen är på plats är det dags att börja med det mer dagliga. Inte innan.

4. Information är en belastning. Kunskap är en tillgång. Rätt skött finns det kunskap i information.

Läs mer...
Vi översvämmas av information. Det mesta är inte relevant för oss. Information blir därför ofta ett problem. Företagsledare och beslutsfattare har inte tid med information. De behöver beslutsunderlag och kunskap om hur de på bästa sätt kan utveckla lönsamheten i sina företag. Det är vårt jobb att förstå och tillfredsställa våra kunders kunskaps- behov. Vi ser på information som en råvara. Vi raffinerar råvaran och omvandlar den till värdefull kunskap. Våra kunder får inte information. De får kunskap.

5. Har man inte kul när man jobbar måste man tänka om. Lust är kraftens källa.

Läs mer...
Att arbeta med företagsutveckling kan och får aldrig bli till en födkrok. Vårt jobb är ett kall. Det är ett sällsynt utvecklande och stimulerande arbete, som också bidrar till att föra samhället framåt. Arbete utan lust leder till medelmåttiga resultat. Det är från lusten det äkta engagemanget och viljan att utvecklas kommer.

6. Goda resultat kan endast uppnås med god kommunikation.

Läs mer...
Utveckling och framsteg uppnås i dialog mellan människor. I vårt arbete når vi mål och resultat genom en aktiv, kontinuerlig och konstruktiv samverkan med våra kunder. Vi ställer frågor, utmanar och ifrågasätter. Men vi lyssnar också aktivt. God kommunikation handlar om respekt för mottagaren. För oss betyder det att inte dränka våra kunder i data eller använda ett språk som bara vi själva förstår. Vi sätter en heder i att lämna ifrån oss material som är tydligt och lättillgängligt för läsaren. Vad är världens bästa rapport värd när ingen förstår eller läser den?
1. Allt arbete på Pragati har våra kunders utveckling och lönsamhet i fokus.
Det här är vår första och viktigaste princip. Den innebär att vi är aktivt tänkande och reflekterande i vårt arbete. Vi utmanar det etablerade och lämnar våra komfortzoner. Vi är proaktiva och sätter fingret på nödvändiga förändringar. Vi kommer med förslag på hur kundens verksamhet kan utvecklas. Vi jobbar aldrig mekaniskt utan sätter alltid siffor och data i sitt sammanhang. Aldrig glömmer vi att det är kundens utveckling och lönsamhet som är vårt gemensamma mål. I såväl stort som smått.
2. På Pragati ställer vi krav på oss själva. Och våra kunder. Helt enkelt för att vi bryr oss om.
Vi ställer höga krav på oss själva. Vi skall ha rätt kunskap och rätt attityd. Vi är ambitiösa och engagerade i kundens utveckling och lönsamhet. Vi jobbar med kunder som är ambitiösa och som vill utvecklas och som ställer höga krav på oss. Det är tillsammans med kunder som vill framåt som vi bäst kommer till vår rätt. För oss är det inte tillräckligt att leverera siffror och rapporter i rätt tid. Skillnaden mellan Pragati och andra är att vi visar vägen mot utveckling och lönsamhet. För att nå våra gemensamma mål ställer vi också krav på våra kunder. Att ställa krav i ett förhållande är grunden för båda parters utveckling.
3. Vi tänker först – arbetar sedan. Aldrig tvärtom. På så sätt kan vi leverera effektivt.
Att börja jobba direkt utan att tänka efter först är en dödssynd hos oss. Vi har lärt oss att det är klokt att investera i början av ett projekt för att sedan göra stora besparingar längre fram. Sällan kan man lösa ett problem genom att arbeta vidare i gamla hjulspår. Mer av samma mynt ger ofta samma eller rentav sämre resultat. Vi utgår ifrån ett utifrån-in perspektiv. Det innebär att vi sätter oss in i kundens marknadsförutsättningar. Utifrån det jobbar vi oss inåt och söker svaren på de viktiga frågorna. Vad förklarar lönsamheten? Vilket beslutsunderlag behöver företagets beslutsfattare för att styra mot ökad lönsamhet? Vilka förändringsbehov finns? När väl grundstrukturen är på plats är det dags att börja med det mer dagliga. Inte innan.
4. Information är en belastning. Kunskap är en tillgång. Rätt skött finns det kunskap i information.
Vi översvämmas av information. Det mesta är inte relevant för oss. Information blir därför ofta ett problem. Företagsledare och beslutsfattare har inte tid med information. De behöver beslutsunderlag och kunskap om hur de på bästa sätt kan utveckla lönsamheten i sina företag. Det är vårt jobb att förstå och tillfredsställa våra kunders kunskaps- behov. Vi ser på information som en råvara. Vi raffinerar råvaran och omvandlar den till värdefull kunskap. Våra kunder får inte information. De får kunskap.
5. Har man inte kul när man jobbar måste man tänka om. Lust är kraftens källa.
Att arbeta med företagsutveckling kan och får aldrig bli till en födkrok. Vårt jobb är ett kall. Det är ett sällsynt utvecklande och stimulerande arbete, som också bidrar till att föra samhället framåt. Arbete utan lust leder till medelmåttiga resultat. Det är från lusten det äkta engagemanget och viljan att utvecklas kommer.
6. Goda resultat kan endast uppnås med god kommunikation.
Utveckling och framsteg uppnås i dialog mellan människor. I vårt arbete når vi mål och resultat genom en aktiv, kontinuerlig och konstruktiv samverkan med våra kunder. Vi ställer frågor, utmanar och ifrågasätter. Men vi lyssnar också aktivt. God kommunikation handlar om respekt för mottagaren. För oss betyder det att inte dränka våra kunder i data eller använda ett språk som bara vi själva förstår. Vi sätter en heder i att lämna ifrån oss material som är tydligt och lättillgängligt för läsaren. Vad är världens bästa rapport värd när ingen förstår eller läser den?

KONTAKTA OSS

info@pragati.se

Telefon: +46 (0)40 685 85 65Du kan också fylla i kontaktformuläret nedan.

+46 (0)40 685 85 65 info@pragati.se Eller fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.