Lönsamhetsförbättring

LÖNSAMHET ÄR INGEN SLUMP

Lönsamhetshjulet frigör företagets fulla lönsamhetspotential. Det är en systematisk metod för lönsamhetsutveckling för mindre och medelstora företag.

Lönsamhetshjulet utgår ifrån ett holistiskt och marknadsorienterat utifrån- in perspektiv.

Lönsamhetshjulet består av åtta huvudområden. Varje område har i sin tur ett antal delområden. Inom varje område finns ett antal verktyg för analys, utveckling och lönsamhetsförbättring.

Ett företag som arbetar sig igenom Lönsamhetshjulets olika steg kan realisera sin fulla lönsamhetspotential.

 • Vision, affärsidé och övergripande mål.
  Vad vill vi företaget uppnå och för vem? Vad är vårt existensberättigande nu och i framtiden? Allt arbete i ett företag utgår egentligen ifrån en idé. Om formuleringen är otydlig blir ledarskapet otydligt. Otydligt ledarskap betyder dålig lönsamhet. Så enkelt eller svårt är det.

  Föregående stegNästa steg

 • Omvärld, marknad och strategier.
  Hur ser miljön utanför företaget ut? Vilka hot och möjligheter finns givet vår idé? Hur skall vi hantera konkurrens, tillväxt etc.? Denna del är grunden för mycket. Om företaget inte jobbar med ett utifrån-in perspektiv blir det svårt att tjäna pengar över tiden. Mycket svårt.

  Föregående stegNästa steg

 • Organisation & struktur.
  Det här det området där det ofta går fel och som ofta påverkar lönsamheten negativt i högre grad än många företag är medvetna om. Ofta har organisationen kommit till mer eller mindre slumpmässigt eller utifrån de personer som funnits i företaget vid tillfället. Det krävs kunskap för att bygga en struktur som stöttar strategin snarare än att motverka den. Här finns stora källor till olönsamhet.

  Föregående stegNästa steg

 • Struktur, redovisning och budgets.
  Ibland kommer vi in denna väg, för att sedan jobba igenom lönsamhetshjulet med start från början, d.v.s., med affärsidén och visionen. Redovisningens uppbyggnad måste spegla företagets strategier och organisation. Vilket behov av beslutsunderlag behöver företagets olika medarbetare för att i rätt tid ha rätt underlag för ett effektivt beslut? Det måste vara utgångspunkten. Det handlar också om att raffinera information till användbar kunskap. Att ta bort det som skall bort och fokusera det som är viktigt. Ju mindre information och desto mer kunskap desto bättre.

  Föregående stegNästa steg

 • Rapport och styrsystem.
  Vilka rapporter behövs för att effektivt och mål- och lönsamhetsfokuserat beslutsfattande? Vem skall ha dem? När skall de fram? Vad skall kommenteras och vad kan skötas mekaniskt med digitala hjälpmedel?

  Föregående stegNästa steg

 • Incitament och belöningssystem.
  Belöningssystem kan vara svåra. Aldrig blir de 100 % rättvisa, men det går att göra belöningssystem som stöttar viktiga delar av strategin. Det är egentligen det viktigaste. Det kan handla om pengar, men också andra former av belöningar och vad som uppmärksammas. Belöningssystem kan behöva ändras över tiden efterhand som strategier och organisationsstruktur ändras, vilket i sin tur beror på att marknadens krav och konkurrens ändras. Allt hänger ihop. Rätt belöningssystem kan göra underverk för lönsamheten. Fel i belöningssystemet är en vanlig ”lönsamhetstjuv” och kan motverka lönsamhet i väldigt hög grad.

  Föregående stegNästa steg

 • Operativt ledarskap och uppföljning.
  Ledarskap är ett jobb. Det är inget man gör mellan de ”vanliga arbetsuppgifterna”. Ledarskapet dessutom ett mycket svårt jobb. Företaget växer och ledaruppgiften växer med ännu mer. Det är många relationer att hantera. Det är många signaler som sänds och behöver sändas. Det är många signaler som behöver uppfattas och tolkas av ledaren. Ledarens signaler måste vara tydliga och konsekventa och aldrig avvika från strategin och målen. Många möten skall hållas för att skapa förutsättningar för god motivation och arbete i rätt riktning. Allt måste ha en linje och ett tydligt budskap. Korrigeringar i rätt tid av icke önskvärda beteenden i smått och stort. Belöningar av rätt beteenden. Viktigast är konsekvens och tydlighet.

  Föregående stegNästa steg

 • Styrelsearbete.
  Styrelsearbetet ger ett helikopterperspektiv. Det fokuserar de lite större frågorna ostört av de dagliga detaljfrågorna. Styrelsen är ett mycket viktigt styrinstrument. Det finns ett samband mellan väl fungerade styrelsearbete och väl fungerande företag.

  Föregående stegNästa steg