Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Vi bistår företag med hela ekonomiarbetet, så som redovisning, lönehantering och ekonomistyrning. Du kan också få hjälp med bland annat köp eller försäljning av bolag, lönsamhetsutveckling och finansiella tjänster.

Vi anser att varje företag är unikt och i behov av olika tjänster och råd. Vi skräddarsyr vårt erbjudande efter dig och ditt företag. Innan vi presenterar ett erbjudande vill vi lära känna dig och ditt företag, förstå dina mål och hur ditt företag är uppbyggt. Vi utgår från vår metod i lönsamhetshjulet som gör att vi får en helhetsbild av ditt företag. För att utvecklas tillsammans är det viktigt att vi har ömsesidig dialog med dig som företagsledare.

Som småföretagare är det inte lätt att hinna med allt och hantera alla krav och deadlines från bland annat myndigheter. Du som anlitar oss får en namngiven kontaktperson som hanterar hela din ekonomi, allt från redovisning, budgetarbete till uppföljning.

Sannolikt har du behov av en ekonom som arbetar på plats på ditt företag. Ekonomen ansvarar för redovisningen, är bollplank i budgetprocesser och tar fram månadsrapporter med kvalitativa analyser och är en del av företagets ekonomiska utveckling.

Vår erfarenhet av företag i den här storleken är att vi är ett team som arbetar hos er någon dag per vecka. Teamet bestå då av en redovisningskonsult som arbetar med det löpande ekonomiarbetet, en lönekonsult som hanterar och ger råd kring lönehantering samt en Controller som arbetar med skräddarsydda rapporter till ledning/ägare/styrelse. Teamet bli en del av företaget där alla agerar bollplank utifrån sin roll och i den utvecklingsfas företaget befinner sig.

Utöver det vi gör för mindre/mellanstora företag kan vi ge stöttning inför specifika händelser. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med större ägarledda bolag hantera köp eller försäljning av företag, utveckla ledningsgrupper, djupgående arbete för att uppnå lönsamhetsförbättring, bankupphandlingar med mera.

Att utveckla något nytt samtidigt som idéen ska finansieras för att förverkligas är inte lätt. Av vår erfarenhet vet vi att du som driver ett Start-Up eller Innovations-bolag är i behov av en aktiv ekonom som strukturerar redovisningen rätt från börjar och ger löpande råd för att få rätt struktur på resultat- och balansräkning utifrån er utvecklingsfas. Vi bistår gärna med coachning inför presentationer med investerare. Samt ger råd och stöd vid optionsprogram och emissioner.

Som Noterat bolag är det extra viktigt med högkvalitativa rapporter, därför är vi ofta ett team som arbetar tillsammans för att säkerställa kvalitén. Teamet består då av en redovisningskonsult som arbetar med det löpande ekonomiarbetet, en lönekonsult som hanterar och ger råd kring lönehantering samt en Controller/CFO som arbetar med framtagande av rapporter till marknad/investerare/styrelse. Vår erfarenhet är att det behövs bollplank och stöd vid optionsprogram och emissioner.