Vår metod - lönsamhetshjulet

Vi utgår alltid från vår metod i Lönsamhetshjulet för att skapa oss en helhetsbild av ditt företag. För att vi ska göra skillnad som ekonomer måste vi bland annat förstå dina mål, hur ditt företag är uppbyggt och företagets affärsmodell. Först då kan vi strukturera ett systematiskt ekonomiarbete och ge råd för att ditt företag ska utvecklas med lönsamhet. 

pragati-metod-lonsamhetshjul