Kompetensområden

Redovisning

På Pragati får du en engagerad och proaktiv partner. Vi strukturerar redovisningen rätt från början. Den måste spegla affärsidén, strategin och organisationen. Rätt upplagd redovisning utgör basen för effektiv styrning mot lönsamhet. Momsrapporter och årsredovisningar skapar ingen lönsamhetsförbättring. Vi arbetar i alla redovisningssystem och har erfarenhet från de flesta branscher. Vi har arbetsmodeller för att bygga upp redovisningen så att företagets beslutsfattare löpande får kunskap om orsaker till lönsamhet och olönsamhet. Vi gör redovisningen till ett viktigt beslutsunderlag och ett kraftfullt verktyg för lönsamhetsutveckling. Istället för något nödvändigt ont.

Transaktioner

Vi gör vi många bolagsaffärer varje år. Det ger oss den erfarenhet som krävs för att hjälpa våra kunder att göra en bra affär. Att köpa eller sälja ett bolag kräver kunskap, erfarenhet och en strukturerad process. Pragati erbjuder professionell hjälp genom alla stadier och skeenden i en bolagsaffär. Vi jobbar med hela processen från analys, värdering, informationsmemorandum, datarum, due diligence, förhandlings- strategi och genomförande av förhandlingar. Pragati har medverkat och biträtt vid ett stort antal bolagsaffärer. Vår erfarenhet säger att den som är väl förberedd och inte är i tidspress gör ett bra transaktionsarbete. Pragati förbättrar förutsättningarna för en god bolagsaffär.

Se filmen

Ekonomisk kris

Alla företag kan hamna i en kris. Ekonomisk kris kräver ofta snabba beslut och en rejäl arbetsinsats på kort tid. Det gäller att prioritera rätt. Misstag kan bli fatala. Vi kan aktuell lagstiftning, har kontakter på de flesta banker och har mångårig förhandlingserfarenhet från svåra situationer. Inledningsvis jobbar vi fram en förståelse för var lönsamhet och olönsamhet uppstår. Utifrån det och andra fakta tar vi fram en plan för framtida lönsamhet. Målet är att finna det positiva i en kris. Kanske finns det något i den nu så svåra situationen, som kan bli till en fördel för i framtiden? Rätt hanterad kan en ekonomisk kris utgöra en möjlighet till utveckling.

Se filmen

Lönsamhets­förbättring

De flesta företag känner inte sin fulla lönsamhetspotential. Eller ännu värre, når inte upp till den. På Pragati är vi specialister på lönsamhetsförbättring. Vi har erfarenhet, kunskap och metoder för att hjälpa företag att förstå och realisera sin fulla lönsamhetpotential. Ett lönsamhetsförbättringsprojekt är en systematisk genomgång av alla faktorer i företaget som har direkt påverkan på lönsamheten. Lönsamhet uppstår när alla system och mekanismer pekar i samma riktning och när strategin är rätt. Ofta motverkar de olika delsystemen och mekanismerna varandra. Ibland är också strategin fel. Det blir kontraproduktivt och motverkar lönsamheten istället för att vara produktivt och stödjande. Att fokuserat genomföra ett projekt med målet att förbättra lönsamheten, kan vara ett av de bästa besluten en företagsledning kan fatta. Vi söker och hittar källor till lönsamhet och olönsamhet och föreslår lönsamma förändringar. Du kan läsa mer om vår metod för lönsamhetsförbättring, som vi kallar Lönsamhetshjulet, i slutet av den här skriften.

Se filmen

Finansiella tjänster

Det är tråkigt för alla att många goda idéer och utvecklingsprojekt misslyckas på grund av brist på pengar. Att finansiera ett nytt företag eller projekt kräver en kombination av riskvilligt kapital och räntedragande kapital. Vi känner marknaden för kapital och har kontakter med investerare och banker. En god idé eller plan är viktigt. Men det räcker sällan. Finansiering är en konst i sig. Att söka kapital är en process som kräver kunskap om vad, när och hur ett projekt bör planeras, beskrivas och presenteras. Här kommer Pragatis erfarenhet väl till pass. Pragati hjälper dig med allt från kapitalrationaliseringar för att minska kapitalbehovet, men också med kapitalanskaffning. På Pragati vet vi hur ett företag eller projekt kan finansieras. Men också vad pengar skall kosta.

Se filmen

REDOVISNING

Pragati förvandlar redovisning till effektivt beslutsunderlag för lönsamhetsförbättring.

Läs mer...

På Pragati får du en engagerad och proaktiv partner. Vi strukturerar redovisningen rätt från början. Den måste spegla affärsidén, strategin och organisationen. Rätt upplagd redovisning utgör basen för effektiv styrning mot lönsamhet. Momsrapporter och årsredovisningar skapar ingen lönsamhetsförbättring. Vi arbetar i alla redovisningssystem och har erfarenhet från de flesta branscher. Vi har arbetsmodeller för att bygga upp redovisningen så att företagets beslutsfattare löpande får kunskap om orsaker till lönsamhet och olönsamhet. Vi gör redovisningen till ett viktigt beslutsunderlag och ett kraftfullt verktyg för lönsamhetsutveckling. Istället för något nödvändigt ont.

PROJEKTLEDNING • ÅRSREDOVISNING • MOMS • LÖN • BOKFÖRING • MANAGEMENTRAPPORTER • BUDGET/PROGNOS • SKATT • DIGITALISERING • EKONOMICHEF • CONTROLLER • EKONOMISK ANALYS • DEKLARATION • AFFÄRSSYSTEM • BOLAGSBILDNING • IFRS/K2/K3 • UTBILDNING

TRANSAKTIONER

Pragati hjälper dig att göra en god affär när du skall köpa eller sälja ett företag.

Läs mer...

Vi gör vi många bolagsaffärer varje år. Det ger oss den erfarenhet som krävs för att hjälpa våra kunder att göra en bra affär. Att köpa eller sälja ett bolag kräver kunskap, erfarenhet och en strukturerad process. Pragati erbjuder professionell hjälp genom alla stadier och skeenden i en bolagsaffär. Vi jobbar med hela processen från analys, värdering, informationsmemorandum, datarum, due diligence, förhandlingsstrategi och genomförande av förhandlingar. Pragati har medverkat och biträtt vid ett stort antal bolagsaffärer. Vår erfarenhet säger att den som är väl förberedd och inte är i tidspress gör ett bra transaktionsarbete. Pragati förbättrar förutsättningarna för en god bolagsaffär.

PROJEKTLEDNING • GENERATIONSSKIFTE • VÄRDERING • FUSION/FISSION • FÖRHANDLING • DUE DILIGENCE • UPPRÄTTA DATARUM • JOINT VENTURE • FRANCHISE • PROSPEKT • INFORMATIONSMEMORANDUM • AVVECKLING • UTREDNING • STRATEGI • UTBILDNING

EKONOMISK KRIS

Pragati hjälper dig att vända en ekonomisk kris till företagsutveckling.

Läs mer...

Alla företag kan hamna i en kris. Ekonomisk kris kräver ofta snabba beslut och en rejäl arbetsinsats på kort tid. Det gäller att prioritera rätt. Misstag kan bli fatala. Vi kan aktuell lagstiftning, har kontakter på de flesta banker och har mångårig förhandlingserfarenhet från svåra situationer. Inledningsvis jobbar vi fram en förståelse för var lönsamhet och olönsamhet uppstår. Utifrån det och andra fakta tar vi fram en plan för framtida lönsamhet. Målet är att finna det positiva i en kris. Kanske finns det något i den nu så svåra situationen, som kan bli till en fördel för i framtiden? Rätt hanterad kan en ekonomisk kris utgöra en möjlighet till utveckling.

PROJEKTLEDNING • LÖNSAMHETSUTREDNING • LÖNSAMHETSANALYS • FÖRHANDLINGAR • ÅTGÄRDSPROGRAM • REKONSTRUKTION • KONKURSUTREDNING • LIKVIDATION • ACKORD • OMSTRUKTURERING • STRATEGI • CONTROLLING • UTBILDNING

LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRING

Pragati hjälper dig att utveckla lönsamheten i ditt företag.

Läs mer...

De flesta företag känner inte sin fulla lönsamhetspotential. Eller ännu värre, når inte upp till den. På Pragati är vi specialister på lönsamhetsförbättring. Vi har erfarenhet, kunskap och metoder för att hjälpa företag att förstå och realisera sin fulla lönsamhetpotential. Ett lönsamhetsförbättringsprojekt är en systematisk genomgång av alla faktorer i företaget som har direkt påverkan på lönsamheten. Lönsamhet uppstår när alla system och mekanismer pekar i samma riktning och när strategin är rätt. Ofta motverkar de olika delsystemen och mekanismerna varandra. Ibland är också strategin fel. Det blir kontraproduktivt och motverkar lönsamheten istället för att vara produktivt och stödjande. Att fokuserat genomföra ett projekt med målet att förbättra lönsamheten, kan vara ett av de bästa besluten en företagsledning kan fatta. Vi söker och hittar källor till lönsamhet och olönsamhet och föreslår lönsamma förändringar. Du kan läsa mer om vår metod för lönsamhetsförbättring, som vi kallar Lönsamhetshjulet, i slutet av den här skriften.

PROJEKTLEDNING • LÖNSAMHETSHJULET R • LÖNSAMHETSUTREDNING • ORGANISATIONSDIAGNOS • BRANSCHANALYS • BELÖNINGSSYSTEM • UTVECKLINGSPROGRAM • PERSONALREKRYTERING • LÖNSAMHETSUTREDNING • FINANSIERING • STYRELSEARBETE • LEDNINGSGRUPP • STYRSYSTEM • KOSTNADSMINSKNINGSPROGRAM • CONTROLLING • STRATEGI • UTBILDNING

FINANSIELLA TJÄNSTER

Pragati hjälper dig att skaffa kapital till ditt företag eller projekt.

Läs mer...

Det är tråkigt för alla att många goda idéer och utvecklingsprojekt misslyckas på grund av brist på pengar. Att finansiera ett nytt företag eller projekt kräver en kombination av riskvilligt kapital och räntedragande kapital. Vi känner marknaden för kapital och har kontakter med investerare och banker. En god idé eller plan är viktigt. Men det räcker sällan. Finansiering är en konst i sig. Att söka kapital är en process som kräver kunskap om vad, när och hur ett projekt bör planeras, beskrivas och presenteras. Här kommer Pragatis erfarenhet väl till pass. Pragati hjälper dig med allt från kapitalrationaliseringar för att minska kapitalbehovet, men också med kapitalanskaffning. På Pragati vet vi hur ett företag eller projekt kan finansieras. Men också vad pengar skall kosta.

PROJEKTLEDNING • KAPITALRATIONALISERING • KAPITALANSKAFFNING • FINANSIERING • PROSPEKT • FÖRHANDLING • FINANSIELLA KONTAKTER • INFORMATIONSMEMORANDUM • AVVECKLING • NOTERING • RISKKAPITAL • UTBILDNING

KONTAKTA OSS

info@pragati.se

Telefon: +46 (0)40 685 85 65Du kan också fylla i kontaktformuläret nedan.

+46 (0)40 685 85 65 info@pragati.se Eller fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.