Hem

Lönsamhet är ingen slump

Det är resultat av systematiskt arbete

Pragatis affärsidé handlar bara om en sak.
Våra kunders lönsamhet.

Pragati arbetar med ekonomisk rådgivning åt mindre och medelstora företag. Alltid med siktet inställt på ökad lönsamhet hos våra kunder. Vi är verksamma inom fem kompetensområden, som du kan läsa mer om nedan.

Redovisning

På Pragati får du en sällsynt engagerad och proaktiv partner. Rätt upplagd redovisning utgör fundamentet för effektiv styrning av företag mot lönsamhet. Det gäller att tänka rätt från början. Att lägga upp redovisningen rätt utifrån de behov företagets beslutsfattare har för att kunna fatta effektiva och lönsamma beslut. Det är lika viktigt såväl för mindre som för större företag.

Läs mer...

Läs mer om redovisning

Vårt fokus är alltid våra kunders utveckling och lönsamhet. Det märks tydligt när vi jobbar med redovisning. Vi strukturerar redovisningen rätt från början, vilket gör redovisningen till ett viktigt beslutsunderlag och ett verktyg för lönsamhetsutveckling istället för något nödvändigt ont. Det är inte momsrapporter och årsredovisningar som skapar lönsamhetsförbättring, det är intelligent upplagda rapporter som är anpassade till läsarens behov. Vi arbetar i alla redovisningssystem och har erfarenhet från de allra flesta branscher. Vi har egenutvecklade arbetsmodeller för att utifrån företagets behov bygga upp redovisningen så att att företagsledningen löpande erhåller information om källor till lönsamhet och olönsamhet.

Transaktioner

Att köpa eller sälja ett bolag aktualiserar en rad viktiga och ofta komplicerade frågor. På Pragati gör vi många bolagsaffärer varje år. Den erfarenheten innebär att vi ofta har svaren på de frågor som blir aktuella oberoende om vi biträder köpar- eller säljarsidan. Vi hjälper till genom hela processen från värdering fram till synpunkter på de juridiska dokumenten.

Läs mer...

En vana för bolagsaffärer

Att sälja eller köpa ett bolag är en affär med många fallgropar som kräver sin strukturerade process. Även om du varit med i ett par bolagsaffärer ger varje ny affär kontakt med nya typer problem. Pragati erbjuder professionell hjälp genom alla stadier och skeenden i en bolagsaffär. Pragati har medverkat och biträtt vid ett stort antal bolagsaffärer. Såväl på köparsidan som på säljarsidan. Vi jobbar med hela processen, från analys och värderingar, förhandlingsstrategi, prospekt, datarum, due diligence och genomförande av förhandlingar. Vår erfarenhet säger att den som är bäst förberedd och inte är i tidspress gör ett bra transaktionsarbete. Pragati förbättrar förutsättningarna när du skall sälja eller köpa ett företag.

Ekonomisk kris

Helst jobbar vi naturligtvis med att hjälpa till att undvika ekonomisk kris. Men alla företag kan hamna i en kris. Då kan det vara skönt att kunna vända sig till experter som har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen. Ekonomisk kris är en situation de flesta företagsledare saknar erfarenhet av. Men det är ett av våra specialområden på Pragati. Ekonomisk kris kräver ofta snabba beslut och en rejäl arbetsinsats på kort tid. Det gäller att kunna prioritera rätt. Misstag kan bli fatala. Rätt hanterat kan ekonomisk kris utgöra en möjlighet till utveckling.

Läs mer...

Ekonomiska kriser är en vardag här

Ett av våra specialområden är att hjälpa företag att komma ur svåra ekonomiska situationer. Ekonomisk kris är extrem situation för dig och ditt företag, men en vanlig situation för oss på Pragati. Vi har hjälpt en stor mängd företag i svåra situationer, där vi oftast har förbättrat situationen markant. Det viktigaste är att man inleder arbetet så tidigt som möjligt. Ju tidigare man startar, desto bättre sannolikhet att lyckas. Inledningsvis hjälper vi företaget att snabbt förstå varifrån lönsamhet och olönsamhet härstammar. Utifrån det och andra fakta tar vi fram en plan för framtida lönsamhet. Vi kan alla lagar, har kontakter på de flesta banker och har den erfarenhet som krävs för att hantera en finansiell kris effektivt. Vi har också mångårig förhandlingserfarenhet från svåra situationer. Målet är att alltid hitta en plan framåt och finna det positiva i en kris. Inte sällan är kriser all utvecklings moder. Kanske finns det något i denna svåra situation som kan blir till en fördel för företaget i framtiden?

Lönsamhets­förbättring

Lönsamhetsförbättring är Pragatis absoluta kärnkompetens. Vi jobbar efter en egenutvecklad metod som kallas Lönsamhetshjulet®. Metoden är systematisk och väl beprövad och innehåller en rad verktyg som syftar till att identifiera källor till lönsamhet och olönsamhet. Inte sällan leder arbetet till överraskande och lönsamma slutsatser för uppdragsgivaren.

Läs mer...

Lönsamhetsförbättring och tillväxt

Vill du att företag skall tjäna mer pengar? Då är det dags för att jobba med en systematisk metod för lönsamhetsförbättring. Pragatis Lönsamhetshjul® är en utprovad metod som skapar ökad lönsamhet i minde och medelstora företag. Lönsamhetshjulet innehåller åtta distinkta steg med sina respektive verktygslådor. Det är en genomgång av företagets ekonomi, organisation, system och mekanismer. Allt är baserat på ett utifrån-in synsätt. Och utgår ifrån ett synsätt som innebär att alla komponenter i företaget måste vara baserade på samma övergripande målbild för att ömsesidigt kunna förstärka varandra. Vår erfarenhet är att förvånansvärt ofta motverkar de olika systemen och mekanismerna i ett företag varandra. Det blir kontraproduktivt istället för produktivt och företaget realiserar då inte sin lönsamhetspotential. Vi jobbar oss igenom lönsamhetshjulets alla delar och utvärderar i vilken omfattning delsystemen stöttar lönsamheten och företagets mål, eller kanske i värsta fall, motverkar lönsamhet. Vi söker och hittar alltid källor till lönsamhet och olönsamhet.

Finansiella tjänster

Att finansiera ett nytt företag, ett nytt projekt eller nästa utvecklingsfas kräver en kombination av riskvilligt kapital och räntedragande kapital. Båda kategorierna har sina risker och sitt pris. Pragati hjälper dig med allt från kapitalrationaliseringar för att minska kapitalbehovet, men också med kapitalanskaffning. Vi känner marknaden för kapital och har kontakter med investerare och banker.

Läs mer...

Finansiering och kapitalanskaffning

Det är tråkigt för alla att många goda idéer och utvecklingsprojekt projekt faller i onödan pga. brist på pengar. En god idé eller plan är viktigt. Men det räcker sällan. Finansiering är en konst i sig. När man söker främmande riskvilligt kapital är det en process som kräver att man vet vad, när och hur ett projekt bör planeras, beskrivas och presenteras. Endast den som varit genom processen ett antal gånger har denna timing. Att låna pengar i en bank har blivit svårare med åren. Bankernas riskbenägenhet har minskat och även riktigt bra projekt kan vara svåra att finansiera. Det finns komplement till banker att vända sig till, men gemensamt för de flesta långivare är att de ställer krav på säkerheter, relevant och professionell dokumentation samt en trovärdig avsändare. Det gäller inte bara att skaffa pengar. Det gäller att skaffa dem mot rätt villkor och med rätt prislapp. På Pragati vet vi hur man gör och vad pengar skall kosta.

Redovisning

På Pragati får du en sällsynt engagerad och proaktiv partner. Rätt upplagd redovisning utgör fundamentet för effektiv styrning av företag mot lönsamhet. Det gäller att tänka rätt från början. Att lägga upp redovisningen rätt utifrån de behov företagets beslutsfattare har för att kunna fatta effektiva och lönsamma beslut? Det är lika viktigt såväl för mindre som för större företag. Vårt fokus är alltid våra kunders utveckling och lönsamhet. Det märks tydligt när vi jobbar med redovisning. Vi strukturerar upp redovisningen rätt från början, vilket gör redovisningen till ett viktigt beslutsunderlag och ett verktyg för lönsamhetsutveckling istället för något nödvändigt ont. Det är inte momsrapporter och årsredovisningar som skapar lönsamhetsförbättring, det är intelligent upplagda rapporter som är anpassade till läsarens behov. Vi arbetar i alla redovisningssystem och har erfarenhet från de allra flesta branscher. Vi har egenutvecklade arbetsmodeller för att utifrån företagets behov bygga upp redovisningen så att att företagsledningen löpande erhåller information om källor till lönsamhet och olönsamhet.

Transaktioner

Att köpa eller sälja ett bolag aktualiserar en rad viktiga och ofta komplicerade frågor. På Pragati gör vi många bolagsaffärer varje år. Den erfarenheten innebär att vi ofta har svaren på de frågor som blir aktuella oberoende om vi biträder köpar- eller säljarsidan. Vi hjälper till genom hela processen från värdering fram till synpunkter på de juridiska dokumenten. Att sälja eller köpa ett bolag är en affär med många fallgropar som kräver sin strukturerade process. Även om du varit med i ett par bolagsaffärer ger varje ny affär kontakt med nya typer problem. Pragati erbjuder professionell hjälp genom alla stadier och skeenden i en bolagsaffär. Pragati har medverkat och biträtt vid ett stort antal bolagsaffärer. Såväl på köparsidan som på säljarsidan. Vi jobbar med hela processen, från analys och värderingar, förhandlingsstrategi, prospekt, datarum, due diligence och genomförande av förhandlingar. Vår erfarenhet säger att den som är bäst förberedd och inte är i tidspress gör ett bra transaktionsarbete. Pragati förbättrar förutsättningarna när du skall sälja eller köpa ett företag.

Ekonomisk kris

Helst jobbar vi naturligtvis med att hjälpa till att undvika ekonomisk kris. Men alla företag kan hamna i en kris. Då kan det vara skönt att kunna vända sig till experter som har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen. Ekonomisk kris är en situation de flesta företagsledare saknar erfarenhet av. Men det är ett av våra specialområden på Pragati. Ekonomisk kris kräver ofta snabba beslut och en rejäl arbetsinsats på kort tid. Det gäller att kunna prioritera rätt. Misstag kan bli fatala. Rätt hanterat kan ekonomisk kris utgöra en möjlighet till utveckling. Ett av våra specialområden är att hjälpa företag att komma ur svåra ekonomiska situationer. Ekonomisk kris är extrem situation för dig och ditt företag, men en vanlig situation för oss på Pragati. Vi har hjälpt en stor mängd företag i svåra situationer, där vi oftast har förbättrat situationen markant. Det viktigaste är att man inleder arbetet så tidigt som möjligt. Ju tidigare man startar, desto bättre sannolikhet att lyckas. Inledningsvis hjälper vi företaget att snabbt förstå varifrån lönsamhet och olönsamhet härstammar. Utifrån det och andra fakta tar vi fram en plan för framtida lönsamhet. Vi kan alla lagar, har kontakter på de flesta banker och har den erfarenhet som krävs för att hantera en finansiell kris effektivt. Vi har också mångårig förhandlingserfarenhet från svåra situationer. Målet är att alltid hitta en plan framåt och finna det positiva i en kris. Inte sällan är kriser all utvecklings moder. Kanske finns det något i denna svåra situation som kan blir till en fördel för företaget i framtiden?

Lönsamhets­förbättring

Lönsamhetsförbättring är Pragatis absoluta kärnkompetens. Vi jobbar efter en egenutvecklad metod som kallas Lönsamhetshjulet®. Metoden är systematisk och väl beprövad och innehåller en rad verktyg som syftar till att identifiera källor till lönsamhet och olönsamhet. Inte sällan leder arbetet till överraskande och lönsamma slutsatser för uppdragsgivaren. Vill du att företag skall tjäna mer pengar? Då är det dags för att jobba med en systematisk metod för lönsamhetsförbättring. Pragatis Lönsamhetshjul® är en utprovad metod som skapar ökad lönsamhet i minde och medelstora företag. Lönsamhetshjulet innehåller åtta distinkta steg med sina respektive verktygslådor. Det är en genomgång av företagets ekonomi, organisation, system och mekanismer. Allt är baserat på ett utifrån-in synsätt. Och utgår ifrån ett synsätt som innebär att alla komponenter i företaget måste vara baserade på samma övergripande målbild för att ömsesidigt kunna förstärka varandra. Vår erfarenhet är att förvånansvärt ofta motverkar de olika systemen och mekanismerna i ett företag varandra. Det blir kontraproduktivt istället för produktivt och företaget realiserar då inte sin lönsamhetspotential. Vi jobbar oss igenom lönsamhetshjulets alla delar och utvärderar i vilken omfattning delsystemen stöttar lönsamheten och företagets mål, eller kanske i värsta fall, motverkar lönsamhet. Vi söker och hittar alltid källor till lönsamhet och olönsamhet.

Finansiella tjänster

Att finansiera ett nytt företag, ett nytt projekt eller nästa utvecklingsfas kräver en kombination av riskvilligt kapital och räntedragande kapital. Båda kategorierna har sina risker och sitt pris. Pragati hjälper dig med allt från kapitalrationaliseringar för att minska kapitalbehovet, men också med kapitalanskaffning. Vi känner marknaden för kapital och har kontakter med investerare och banker. Det är tråkigt för alla att många goda idéer och utvecklingsprojekt projekt faller i onödan pga. brist på pengar. En god idé eller plan är viktigt. Men det räcker sällan. Finansiering är en konst i sig. När man söker främmande riskvilligt kapital är det en process som kräver att man vet vad, när och hur ett projekt bör planeras, beskrivas och presenteras. Endast den som varit genom processen ett antal gånger har denna timing. Att låna pengar i en bank har blivit svårare med åren. Bankernas riskbenägenhet har minskat och även riktigt bra projekt kan vara svåra att finansiera. Det finns komplement till banker att vända sig till, men gemensamt för de flesta långivare är att de ställer krav på säkerheter, relevant och professionell dokumentation samt en trovärdig avsändare. Det gäller inte bara att skaffa pengar. Det gäller att skaffa dem mot rätt villkor och med rätt prislapp. På Pragati vet vi hur man gör och vad pengar skall kosta.

Kontakta oss lättast på:
info@pragati.se

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)40 685 85 65
Du kan också fylla i kontaktformuläret nedan.


+46 (0)40 685 85 65

info@pragati.se

Eller fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.